MEKANIZAZIOA

Titulu honen gaitasun orokorra da txirbil-harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatuta, lortutako produktua egiaztatuta, eta kalitate, segurtasun eta ingurumenbabeseko zehaztapenak beteta.

ikusi lan ezarpena lanak

 

 

@-mail: matrceria@nlarburu.com

Oinarrizko Curriculum Diseinua

informazio osoa

Ikasketa Plana

lehen kurtsoa

Moduluak Orduak
Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa 165
Ingeles teznikoa 363
Metrologia eta saiakuntzak 165
Interpretazio grafikoa 132
Mekanizazio-prozesuak 132
Sistema automatizatuak 33

bigarren kurtsoa

Moduluak Orduak
Enpresa eta ekimena 252
Urralduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa 210
Laneko prestakuntza eta orientabidea 105
Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa 63
Lantokiko prestakuntza 380

Irteera Profesionalak

  • Makina-erreminten langile doitzailea.
  • Metalen leuntzailea eta erreminten zorrotzailea.
  • Metalak lantzeko makinen eragilea.
  • Makina-erreminten eragilea.
  • Industria-roboten eragilea.
  • Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta doitzaileak, eredugile matrizegileak eta antzekoak.
  • Tornularia, fresatzailea eta mandrinatzailea.

Zerikusia duten goi mailako heziketa zikloak

 

Zerikusia duten goi mailako ikasketak

testu-liburuak

Primer curso

Módulo

Título

ISBN

Editorial

Procesos de mecanizado.

Apuntes.

**

**

Fabricación por arranque de viruta.

Apuntes.

**

**

Sistemas automatizados.

Apuntes.

**

**

Metrología y ensayos.

Apuntes.

**

**

Interpretación gráfica.

Apuntes.

**

**

Inglés técnico.

“Technical English 1” Book.

978-1-4058-4545-8

Pearson

Material escolar

Calibre Pie de Rey. Gafas de seguridad homologadas. Buzo o bata azul. Cuchilla cobalto 10 por ciento cuadrada de 10x75 ó 10x110mm. Calzado de seguridad de punta reforzada.

Segundo curso

Módulo

Título

ISBN

Editorial

Mecanizado por control numérico.

**

**

**

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte.

**

**

**

Empresa e iniciativa emprendedora.

**

** **

Formación y orientación laboral.

**

** **

Material escolar

Calibre Pie de Rey. Gafas de seguridad homologadas. Buzo o bata azul. Cuchilla cobalto 10 por ciento cuadrada de 10x75 ó 10x110mm. Calzado de seguridad de punta reforzada.