FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN PROGRAMATZEA

Ekipo-ondasunen mekanizazio bidezko fabrikazioa eta muntaia planifikatu, programatu eta kontrolatzea, fabrikatu beharreko roduktuen prozesuari buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta, eta kudeaketaren eta produktuaren kalitatea ziurtatuta; eta laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumenbabeserako sistemak gainbegiratzea.

ikusi

lan ezarpena 

lanak

 

 

@-mail: matriceria@nlarburu.com

Oinarrizko Curriculum Diseinua

informazio osoa

 

Ikasketa Plana

Lehen kurtsoa

Moduluak Horas
Interpretazio grafikoa 132
Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen exekuzioa 231
Kalitat. kub.,laneko arriskuen preb. eta ing.-babesa 165
Produktuen egiaztapena 165
Fabrikazio-prozesuen gauzatzea 198
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99

Bigarren kurtsoa

Moduluak Horas
Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa 240
Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa 40
Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa 100
Produkzioaren programazioa 120
Mekanizazio bidezko produkzio-proiektua 50
lngeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimena 60
Lantokiko prestakuntza 360

Irteera Profesionalak

  • Mekanika teknikaria.

  • Metalak prozesatzeko instalazioen lantegi burua.

  • Metalak lantzeko makinen operatzaileen lantegi burua.

  • Muntatzaileen lantegi burua.

  • CNC programatzailea.

  • Sistema automatizatuen programatzailea.

  • Produkzio-programatzailea.

 

Ziklotik Goi mailako beste ikasketa batzuetarako irteerak

  •  Edozein unibertsitate titulura sarbidea.

testu-liburuak

Primer curso

Módulo

Título

ISBN

Editorial

Interpretación gráfica.

Apuntes.

**

**

Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje.

Apuntes.

**

**

Ejecución de procesos de fabricación.

Apuntes.

**

**

Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Apuntes.

**

**

Verificación de productos.

Apuntes.

**

**

Formación y orientación laboral.

**

** **

Material escolar

Calibre Pie de Rey. Gafas de seguridad homologadas. Buzo o bata azul. Cuchilla cobalto 10 por cien cuadrada de 10x75 ó 10x110mm. Calzado de seguridad de punta reforzada.

Segundo curso

Módulo

Título

ISBN

Editorial

Mecanizado por control numérico.

Apuntes.

**

**

Fabricación asistida por ordenador (CAM).

Apuntes.

**

**

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.

Apuntes.

**

**

Programación de la producción.

Apuntes.

**

**

Inglés técnico.

"Technical English 2" Book.

"Technical English 2" Workbook.

978-1-4058-4554-0

978-1-4058-96-54-2

Pearson

Empresa e iniciativa emprendedora.

**

** **

Material escolar

Calibre Pie de Rey. Gafas de seguridad homologadas. Buzo o bata azul. Cuchilla cobalto 10 por cien cuadrada de 10x75 ó 10x110mm. Calzado de seguridad de punta reforzada.